אתר בניה מתוכננת של בית הכנסת ברח אבן שמואל - Linden